Η επένδυση στους νέους είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα – δέσμευσή μας που έχει άξονες:

  • Τη δημιουργία νεανικών υποδομών στο Δήμο με την ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας πληροφόρησης των νέων για ευκαιρίες, προγράμματα, δράσεις, ανταλλαγές αλλά και εργασία και ανάδειξη νέων που αποτελούν καλά παραδείγματα στην τοπική μας κοινωνία.
  • Δημιουργία θεσμών διαβούλευσης με τους νέους όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, συμβουλευτικό όργανα ως προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα νεανικά σχήματα του Δήμου μας.
  • Ορισμός χρηματικού ποσού στο δημοτικό προϋπολογισμό για υποστήριξη νεανικών δράσεων που θα προτείνονται από τους ίδιους τους νέους και τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στα θέματα νεολαίας.

Με τον παραπάνω σχεδιασμό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το Δήμο μας από τις πρώτες φιλικές προς τους νέους Δήμους ενεργοποιώντας και λειτουργώντας συστηματικά όλες τις ευκαιρίες που μας δίνουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νέα γενιά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Λειτουργία δικτύου υποστήριξης της Κάρτας Νέων στο Δήμο μας με την εγγραφή δεκάδων επιχειρήσεων στο δίκτυο της Κάρτας αλλά και νέων από το Δήμο μας για να μπορούν να ωφεληθούν από τις εκπτώσεις και τις ειδικές τιμές σε Ελλάδα και Ευρώπης.
  • Συνεργασία του Δήμου με τις τοπικές εθελοντικές οργανώσεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς για την ανάπτυξη του νέου προγράμματος της Ε.Ε. «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» στο Δήμο μας που μπορεί να μας προσφέρει χρηματοδότηση νεανικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο με έμφαση στην ενίσχυση του εθελοντισμού. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.
  • Ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων και κοινή συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος της Ε.Ε. «Erasmus +» που δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγών για νέους, μεταφοράς καλών πρακτικών από Δήμο σε Δήμο αλλά και την ενίσχυση για την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών για τη νεολαία.
  • Πιστοποίηση του Δήμου μας ως σημείο πληροφόρησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Eurodesk» του επίσημου δικτύου πληροφόρησης για νέους από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορούμε εύκολα να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους νέους και αφορούν κάθε τομέα της δραστηριοποίησης τους.
  • Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Erasmus για την επιχειρηματικότητα» που δίνει τη δυνατότητα σε νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία πάνω σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας που ίδιοι επιλέγουν και να δημιουργηθούν επιχειρηματικές συνέργειες που θα οδηγήσουν σε εμπορικές συνεργασίες.