Ο Δήμος στρατηγείο τοπικής ανάπτυξης!

Προτεραιότητα της παράταξής μας, είναι να φέρουμε την Ανάπτυξη στο Ωραιόκαστρο, ένα Δήμο που έχει όλες τις προδιαγραφές για να γίνει πυλώνας ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις μας για έναν βιώσιμο Δήμο εστιάζουν στον πέμπτο στόχο του νέου ΕΣΠΑ 2021-27: «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες. Επιγραμματικά, οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

Ανάσα για τους νέους του Δήμου μας!

 • Δημιουργία «Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων» μέσα στους πρώτους 18 μήνες από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου, στην οποία θα φιλοξενηθούν έως και 30 νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) των δημοτών του Ωραιοκάστρου και όχι μόνο, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς
 • Η θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων παρέχει δωρεάν φιλοξενία και στέγαση στις επιχειρήσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστήριξη σε ενέργειες δικτύωσης για στήριξη επιχειρηματικών ομάδων και συντονισμό

Κίνητρα στις Επιχειρήσεις για μείωση της ανεργίας του Δήμου μας

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Ανεργίας. Με σκοπό την καταγραφή των ανέργων του Δήμου μας και:

 • την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις του Δήμου μας με σκοπό την απασχόληση των Δημοτών μας όπως η μείωση Δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν δημότες από το παρατηρητήριο.
 • την κατάρτιση των άνεργων συμπολιτών μας, προκειμένου να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ανταποκρίνονται στις διαρκείς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς

Στηρίζουμε τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα!

Ίδρυση «Κέντρου Γυναικών Ωραιοκάστρου», το οποίο θα έχει ως στόχο την στήριξη των γυναικών στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενημέρωσης και βοήθειας στις γυναίκες του Δήμου σε θέματα εργασίας, για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα τις στηρίζει και τις ενθαρρύνει για να αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και ίδρυση γυναικείων Συνεταιρισμών.

Ο Δήμος στρατηγείο τοπικής ανάπτυξης!

Έχουμε λύσεις για την Αγροτική & Κτηνοτροφική Ανάπτυξη! Ίδρυση Γραφείου Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης.

 • Για την ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων του τόπου μας για νέες καλλιέργειες, επιδοτήσεις, εκσυγχρονισμό μονάδων. Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης και:
 • Προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Καθιέρωση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας με έμφαση στην παραδοσιακή κουζίνα και τοπικών οικοτεχνικών προϊόντων Αναγνώριση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στο σύστημα Προστατευόμενη Γεωγραφικής Ένδειξης π.χ. Αυγά Νεοχωρούδας

Δίνουμε Ανάσα στους αγρότες και κτηνοτρόφους:

 • Μηδενίζοντας τα Δημοτικά τέλη των σταυλικών εγκαταστάσεων
 • Δημιουργώντας αποτεφρωτήρα νεκρών ζώων στον Πεντάλοφο των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής και κατασκευή μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης μικρής κλίμακας για την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων από ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις ζωικού κεφαλαίου.

Νέος Πυλώνας Τοπικής Οικονομίας: Αστική & Τουριστική Ανάπτυξη

 • Αξιοποίηση του υγροτόπου Πικρολίμνης με τη σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την ανάπτυξη δικτύου παραλίμνιων δραστηριοτήτων που δύναται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας ενιαίας προσέγγισης του χώρου για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με σεβασμό στη βιωσιμότητα των τοπικών οικοσυστημάτων (π.χ. ανέγερση κέντρου ευεξίας, δημιουργία υποδομών για ποδηλατόδρομο περιμετρικά της λίμνης, κ.α.)
 • Μετατρέπουμε την λίμνη «Παναγιώτης Ισχνόπουλος» - πάρκο Καλόγερος, σε πόλο έλξης για τους δημότες μας αλλά και για επισκέπτες από όμορους Δήμους με την δημιουργία Αναψυκτηρίου.
 • Δημιουργία Βοτανικού Κήπου στο Ωραιόκαστρο και Δημοτικών Θερμοκηπίων στις περιοχές της Μυγδονίας και της Καλλιθέας. Η ενέργεια συνδέεται επίσης με την δημιουργική απασχόληση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων αλλά και στην μακροχρόνια αυτοτροφοδότηση δημοτικών κτιρίων με καλλωπιστικά φυτά.

Ενισχύουμε τις υποδομές στις βιομηχανικές περιοχές

Δημιουργούμε οργανωμένους χώρους που προσφέρουν όλες τις αναγκαίες υποδομές και το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην αύξηση των εσόδων του Δήμου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται ώστε τα βιοτεχνικά Πάρκα των 3 δημοτικών ενοτήτων Καλλιθέας, Μυγδονίας, Ωραιοκάστρου, να γίνουν πόλος έλξης νέων επενδύσεων, αλλά και ισχυρών κινήτρων όσων επιχειρήσεων άντεξαν στα χρόνια της κρίσης. Και αυτό είναι ένα μόνο από όσα μπορεί και πρέπει να κάνει ένας μεγάλος Δήμος όπως του Ωραιοκάστρου με την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.