Κινούμαστε σε δύο άξονες:

Την Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση των δημοτών:

  • Με καμπάνια ενημέρωσης, ανάπτυξη θεματικού εθελοντισμού και συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις Ωραιοκάστρου
  • Κίνητρα στους Δημότες για υιοθεσία αδέσποτων που αφορούν την παροχή τροφής και ιατρικού ελέγχου των ζώων για 2 χρόνια

Το Πρόγραμμα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Δήμο για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των αδέσποτων
  • Σήμανση, Καταγραφή, εμβολιασμό, στείρωση
  • Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εξέταση δημιουργίας κυνοκομείου