Προτεραιότητα μας η Ασφάλεια στο Δήμο!

Ο Δήμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κρατικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την αστυνόμευση της πόλης, όμως μπορεί να βελτιώσει υποδομές που θα αυξήσουν έμμεσα τα επίπεδα ασφάλειας στους δημόσιους χώρους

Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας

και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια με στόχο τη συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία για τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας

Φωταγώγηση της πόλης

όχι μόνο στους κεντρικούς δρόμους αλλά σε κάθε στενό των περιοχών του Δήμου μας ώστε να εκλείψει κάθε παραβατική διάθεση που γεννά το σκοτάδι και το ημίφως. Η σημερινή έλλειψη επαρκούς φωτισμού δημιουργεί προϋποθέσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Τοποθέτηση νέων στύλων φωτισμού

όπου απαιτείται ύστερα από χαρτογράφηση των περιοχών.