Καθημερινότητα

Καθημερινότητα

Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
Ελλειμματική διαχείριση έως και ανύπαρκτη η λειτουργία του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» στη διάρκεια  της πανδημικής κρίσης, όταν άλλοι Δήμοι ήταν μπροστάρηδες στο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας  της καραντίνας. Η τρίτη ηλικία για ακόμη μια φορά στο παραπέτασμα της αδιαφορίας.

Τι έκανε η αν.α.σ.α.

Η «αν.α.σ.α» κατέθεσε έγκαιρα τις προτάσεις της  από 1.4.2020  για το κοινωνικό αυτό θέμα, οι οποίες αγνοήθηκαν από την διοίκηση. Δυστυχώς η πλήρης αναλγησία της διοίκησης προς την τρίτη ηλικία και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  ήταν ακόμη πιο έντονη στο διάστημα της κρίσης του κορωνοϊού. Ακόμη και η προσπάθεια των συμπολιτών μας που είχαν ανάγκη τις υπηρεσίες του προγρράμματος να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία, δεν είχε αποτέλεσμα Για μια  ακόμη μια φορά  η διοίκηση ήταν απούσα από τις ανάγκες των δημοτών.