Καθαριότητα

Καθαριότητα

Αποκομιδή απορριμμάτων
Συμφώνησε η «αν.α.σ.α» σε πρόταση της Αντιδημαρχίας καθαριότητας  για την άμεση πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού  στο σύνολο 20 με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσπάθεια για ένα Δήμο Καθαρό.

Δυστυχώς οι περισσότερες εξ αυτών σε προεκλογικές δεσμεύσεις και τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων σε θέσεις εκτός της Αντιδημαρχίας καθαριότητας. Αποτέλεσμα, όλος ο δήμος και ιδιαίτερα τα χωριά να βρίσκονται μόνιμα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μόνο 8 από τους νεοπροσληφθέντες  βρίσκονται στην θέση πρόσληψής τους  και οι πολίτες διαμαρτύρονται καθημερνώς.
 
Την ίδια στιγμή και ενώ η Διοίκηση Τσακίρη προβαίνει στην αγορά κοπτικών μηχανημάτων με απευθείας ανάθεση συνολικού ποσού 20.000 €, ταυτόχρονα προβαίνει και σε ανάθεση σε ιδιώτη για την κοπή χόρτων συνολικού ποσού 60.000 €.  Απορίας άξιον,  εφόσον η διοίκηση Τσακίρη προχώρησε σε προσλήψεις (στην πρόσληψη 20 ατόμων για την καθαριότητα), προχώρησε και στην αγορά μηχανημάτων, ποιός ο λόγος και για την ανάθεση σε εταιρία για τον ίδιο σκοπό;

Ο κατά τα άλλα αυτοδιαφημιζόμενος αντιδήμαρχος οικονομικών τα γνωρίζει, και εάν ναι, συμφωνεί με την πρακτική κατασπατάλησης των χρημάτων των δημοτών μας; ή προέχει η εξυπηρέτηση  παραταξιακών φίλων;
Τελευταία ακούγεται ότι έχουμε αποκτήσει και «επιλαχών δήμαρχο «προερχόμενο από Καλλιθέα με αυξημένες άτυπες αρμοδιότητες  σε θέματα καθαριότητας με «εντολή δημαρχου».