Η επίδραση στη δημόσια υγεία από την καύση απορριμμάτων στη βιομηχανία τσιμέντου TITAN

Η επίδραση στη δημόσια υγεία  από την καύση απορριμμάτων  στη βιομηχανία τσιμέντου TITAN

Είναι γνωστό ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την καύση απορριμμάτων SRF-RDF απελευθερώνονται διοξίνες, φουράνια (καρκινογόνες ουσίες) και άλλοι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αέριοι ρύποι. Η κατάσταση αυτή, προφανώς επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, όταν το RDF είναι εκτός προδιαγραφών ή η καύση γίνεται σε τεχνολογικά παρωχημένους κλιβάνους, όπως αυτοί της ΑΓΕΤ. Η καύση τέτοιων σκουπιδιών (SRF, RDF) που περιέχουν υψηλό ποσοστό πλαστικών και βαρέων μετάλλων οδηγεί σε εκπομπές εξαιρετικά επικίνδυνων αέριων ρύπων που προκαλούν καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι μονάδες καύσης καίνε σκουπίδια 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες τον χρόνο. Για να παραμένουν σε 24ωρη λειτουργία  χρειάζονται τεράστιες ποσότητες «δευτερογενών καυσίμων», όπως το RDF-SRF.

Επαναλαμβάνουμε η καύση πλαστικών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα τοξική και επικίνδυνη (Greenpeace*, ΕΜΠ 2008*,έκθεση Ιατρικού Συλλόγου Βόλου*) διότι παράγει τους ιδιαίτερα επικίνδυνους χημικούς ρύπους,  τις διοξίνες και τα φουράνια, αλλά και υδράργυρο, που ειναι νευροτοξικό  δηλητήριο και έχει ήδη απαγορευτεί  η εκπομπή του (σύμβαση Μιναματα*)

Οι ρύποι αυτοί,  ακόμη κι αν εκπέμπονται σε ποσότητες κάτω από τα όρια βιομηχανικών εκπομπών, δεν αποδομούνται στο φυσικό περιβάλλον, συσσωρεύονται και περνούν στον λιπώδη ιστό των ζώων και των ανθρώπων μέσω της τροφικής αλυσίδας, με πάρα πολύ βλαπτικά  αποτελέσματα για την Δημόσια Υγεία. Παράγουν επίσης μεγάλες ποσότητες CO2 που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο Π.Ο.Υ.  δεν αναγνωρίζει ασφαλή όρια για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ στις εκπομπές αυτών των ρύπων.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ισοδύναμου εργοστασίου της ΑΓΕΤ, που λειτουργεί μέσα στον αστικό ιστό του Βόλου, κάθε γραμμή παραγωγής εκπέμπει καθημερινά 13.000.000 κυβ. μέτρα  καυσαερίων και απαερίων  ψύξης.

Μέσα σ’ αυτά  υπάρχουν και μεταφέρονται στην πόλη εκατοντάδες κιλά βαρέων μετάλλων ετησίως, όπως παραδέχεται η ΑΓΕΤ (ΜΠΕ 2016) (μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων)
Σε ότι αφορά τον έλεγχο για την ποιότητα του rdf, αυτός είναι κωδικοποιημένος πάλι από την ΕΕ  και στην ελληνική νομοθεσία πέρασε το 2014 με το ΦΕΚ 3339. Αυτός ο νόμος για τον έλεγχο του περιεχομένου υδραργύρου, έχει καταγγελθεί με πρωτόκολλο ως αντιεπιστημονικός και επικίνδυνος  χωρίς μέχρι τώρα να υπάρξει απάντηση .

Σε ότι αφορά τον έλεγχο διοξινών και φουρανίων,  ο οποίος να σημειώσουμε είναι δύσκολος,  γίνεται μια φορά το μήνα κατόπιν ειδικής προετοιμασίας που απαιτεί η συγκεκριμένη δειγματοληψία. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλοιώνεται το δείγμα, είτε καίγοντας εκείνη την ώρα φυσικό αέριο, είτε αραιώνοντας τα θερμά καυσαέρια. εισάγοντας φρέσκο αέρα περιβάλλοντος στην καπνοδόχο, πριν τα φίλτρα αντιρρύπανσης. Άλλωστε στη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος των τοπικών κοινωνιών για να την ελέγχει!!!!  Εδώ μπαίνει η λειτουργία της επιτροπής κοινωνικού ελέγχου για την καύση η οποία δεν έχει συσταθεί ακόμη!!!

Στο Βόλο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποχρεώθηκε να χρηματοδοτήσει ειδική μελέτη θνησιμότητας . Η μελέτη λοιπόν του Βόλου έδειξε ότι ο Βόλος μαστίζεται (πανελλαδικά πρώτος) από πρόωρους θανάτους πολλών αιτιολογιών και ενοχοποιεί  γι αυτό την αέρια ρύπανση. - Σύμφωνα με τον Ιατρικό σύλλογο Μαγνησίας μια από τις σημαντικότερες πηγές διοξινών είναι η καύση των χλωριωμένων πλαστικών PVC… εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό με την τροφή, τον αέρα ή την επαφή με υλικά και έδαφος Τα έμβρυα και τα νεογέννητα είναι πιο ευαίσθητα στην έκθεση σε διοξίνες.

Η μακροχρόνια έκθεση σε διοξίνες συνδέεται με νεοπλάσματα (σσ καρκίνους)… βλάβες του αναπτυσσόμενου νευρικού συστήματος, του ενδοκρινικού συστήματος και των αναπαραγωγικών λειτουργιών. Επίσης προϊόν της καύσης αποτελεί και η τοξική τέφρα, αιωρούμενη και στερεή, η οποία (αιωρούμενη) εν μέρει διασπάται σε μικρότερα σωματίδια και  διαπερνά τα φίλτρα ενώ η υπόλοιπη (στερεή) ενσωματώνεται στο παραγόμενο τσιμέντο.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η καύση σκουπιδιών (RDF/SRF) στην ΑΓΕΤ αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία μας.