ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΜΑΓΔΑΣ ΤΑΓΤΑΛΕΝΙΔΟΥ

Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η συμμετοχή μου ως ενεργό μέλος στο κοινωνικό γίγνεσθαι του δήμου στηρίζεται στην ουσιαστική διάθεση μου, για προσφορά.

Επίσης, η εμπειρία, η ικανότητα και η αποφασιστικότητα του Παντελή Σκαρλάτου καθώς και η στρατηγική του σκέψη για οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου Ωραιοκάστρου, υπήρξαν οι καταλυτικοί παράγοντες της απόφασης μου να συμμετέχω ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης».

Κατοικώ στην Γαλήνη Ωραιοκάστρου από το 1989 μέχρι σήμερα. Η κατάσταση που έχει περιέλθει ο τόπος που μεγάλωσα και μεγαλώνω τα παιδιά μου, θέτει, πλέον, επιτακτικά την ανάγκη για αλλαγή, τόσο της οικονομικής αυτοτέλειας όσο και του θεσμικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού του δήμου μας.

Η τοπική κοινωνία χρειάζεται νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα μέσω της αξιοποίησης πόρων του δήμου Ωραιοκάστρου προς όφελος των πολιτών.

Ένας σωστός προγραμματισμός μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά και να παράγει μία σειρά από θετικά αποτελέσματα που αφορά την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την απασχόληση, την τόνωση της δημιουργικότητας και την καινοτομία.

Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε με κριτική σκέψη και όχι από συνήθεια. Να δώσουμε ανάσα στον τόπο μας.


Μαγδαληνή Ταγταλενίδου

Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων
• Πτυχιούχος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
• 17χρονη εργασιακή εμπειρία σε οικονομοτεχνικές μελέτες προγραμμάτων ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ
• Λογιστικά
• Συμβουλευτική - strategic & Leaderhip Management.


 

θελουμε:

  • Προτεραιότητα σε δράσεις και έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα που  δημιουργούν αύξηση του τοπικού...

  • Προσέλκυση επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον & την αειφορία

  • Εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων

  • ένα Δήμο Πρότυπο

  • Ενημερωμένους και ενεργούς Πολίτες

  • Συμπαραστάτες στην Αναβάθμιση

  • Ανθρώπους με αξίες

  • Συμμέτοχους στην Ανάπτυξη

Ανεξαρτητη Αυτιδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης