Στάθης Φωτιάδης

Νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του Δήμου μας,  με Δήμαρχο τον Παντελή Σκαρλάτο

Η δυναμική που έχει ο Δήμος μας είναι πολύ μεγάλη αλλά η μέχρι τώρα αξιοποίηση της είναι πολύ φτωχή.

 Η διοίκηση του Δήμου απέτυχε να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες του τόπου μας. Φάνηκε ανίκανη  όχι μόνο να υποστηρίξει την τοπική ανάπτυξη αλλά και  να βελτιώσει την καθημερινότητα μας.

Απέδειξε πως της λείπουν και το Σχέδιο αλλά και η Θέληση να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα  και την αύξηση της τοπικής απασχόλησης..

Το μόνο που τη χαρακτήρισε ήταν  η στασιμότητα και η αδράνεια. Η απώλεια ευκαιριών και η αναποτελεσματικότητα.
Ο τόπος χρειάζεται τους ανθρώπους της Πράξης και των Λύσεων. Της χρηστής διαχείρισης και του εξορθολογισμού της διοίκησης. Τους ανθρώπους που θα δώσουν μια  ανάσα ανάπτυξης στην περιοχή.

Για αυτό , δηλώνω ότι θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  με τον Παντελή Σκαρλάτο,  με την Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης  «αν.α.σ.α».  


Όλοι μαζί θα αλλάξουμε τη ζωή μας, θα δώσουμε προοπτική στον τόπο.

θελουμε:

  • Προτεραιότητα σε δράσεις και έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα που  δημιουργούν αύξηση του τοπικού...

  • Προσέλκυση επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον & την αειφορία

  • Εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων

  • ένα Δήμο Πρότυπο

  • Ενημερωμένους και ενεργούς Πολίτες

  • Συμπαραστάτες στην Αναβάθμιση

  • Ανθρώπους με αξίες

  • Συμμέτοχους στην Ανάπτυξη

Ανεξαρτητη Αυτιδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης