ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΤΡΟΥ

Χημικός, Msc

Το διαρκές εκσυγχρονιστικό αίτημα του Δημότη είναι η ριζοσπαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής και των υπηρεσιών που του προσφέρει ο Δήμος.

Η προσέγγιση δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανάπτυξη εντός του Δήμου ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM), όπως ακριβώς εφαρμόζεται και στους μεγάλους επιτυχημένους ομίλους του ιδιωτικού τομέα, ακολουθώντας τις 8 βασικές αρχές του Συστήματος:

 • Συγκριτική αξιολόγηση υπηρεσιών (benchmarking)με μέτρο σύγκρισης τις  «καλύτερες πρακτικές» (bestpractice) που εφαρμόζονται σε επιτυχημένους Ευρωπαϊκούς Δήμους.
 • Επανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας με σκοπό την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι Δημότες.
 • Διαφανείς διαδικασίες προμηθειών και επικαιροποίηση των απαιτήσεων ποιότητας που οφείλουν να πληρούν οι προμηθευτές του Δήμου.
 • Εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης σχέσεων με τους Δημότες (Customer Relationship Management).
 • Μέριμνα ικανοποίησης των Δημοτών στις τρέχουσες ανάγκες τους και έγκαιρη πρόβλεψη κάλυψης των μελλοντικών αναγκών τους.
 • Ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου με θέσπιση πολιτικών υποκίνησης και επιβράβευσης της προσφοράς τους, στο πλαίσιο του ρόλο τους ως θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος.
 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ενσωματώνοντας την ανθρωποκεντρική κουλτούρα: «Πρώτα ο Δημότης».

Ακόμη και με λιγοστές γνώσεις στο σύγχρονο management, ένας Δημότης μπορεί σίγουρα να διαισθανθεί τη δύναμη που κρύβει η εφαρμογή ενός Συστήματος Ολικής Ποιότητας στο Δήμο μας.

Είναι ένα σύστημα που διαπερνά οριζόντια και συνενώνει τους ανθρώπους, ενισχύει την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, επιδρά κάθετα σε όλες τις υπηρεσίες, από τις πιο απλές, την καθαριότητα, την έκδοση πιστοποιητικών κτλ., ως τις πλέον σύνθετες όπως π.χ. η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίωνμέσω προγραμμάτων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση των απορριμμάτων με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εισαγωγή ενός Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Δήμο μας μπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Δημότη, εργαλείο νοικοκυρεμένης και χρηστής διαχείρισης του Δήμου, αλλά και αύξησης της ανταγωνιστικότητάς του, ως την «Κοινή μας Επιχείρηση».

Τα Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εφαρμόζονται με αξιοσημείωτη επιτυχία για πάνω από 20 χρόνια σε πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ δεν λείπουν και ελληνικά παραδείγματα όπως των Δήμων Περιστερίου και Ν. Πεντέλης με την εφαρμογή ενός ειδικού μοντέλου ολικής ποιότητας του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ).

Μια ξεκάθαρη πολιτική βούληση προς την επίτευξη αυτού του στόχου στο Δήμο μας είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά από μόνο του δεν αρκεί.  Η υλοποίηση απαιτεί ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις, αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης και επίτευξης αποτελεσμάτων. 

Στη βάση του παραπάνω πλαισίου και της ευθύνης μου ως ενεργός Δημότης θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του Δήμου με σκοπό την υλοποίηση ενός Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας,που ως τελικό προορισμό έχει:

 • την εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων (ΣΔΙΤ) για την μεγιστοποίηση της αξίας και της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου,
 • την εξοικονόμηση δαπανών με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον εξ ορθολογισμό του κόστους λειτουργίας και τον περιορισμό της σπατάλης,
 • την διαμόρφωση ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, με ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων,
 • την πραγματική διασύνδεση και ενοποίηση των επιμέρους κοινοτήτων σε θέματα ποιότητας διαβίωσης και εξυπηρέτησης,
 • την επιχειρηματική ανάδειξη και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων,
 • την ενίσχυση τηςαπασχόλησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής μέριμνας.

Χρήστος Χατζηάστρου

 • Ο Χρήστος Χατζηάστρου, είναι δημότης Ωραιοκάστρου από το 1996 και έγγαμος με 2 παιδιά, πτυχιούχος Χημικός (Πανεπιστήμιο Πατρών) με Μεταπτυχιακό στην Αγγλία (University o fKent).
 • Με αδιάληπτη επαγγελματική εμπειρία 26 ετών σε 2 Χημικές Βιομηχανίες, διετέλεσε Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Χημικών Εργαστηρίων (ISOMAT) και σήμερα είναι Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης πολυεθνικού ομίλου Ελληνικών συμφερόντων (FIBRAN) έχοντας υπό την εποπτεία του τις επιστημονικές δραστηριότητες του ομίλου στην Ευρώπη.
 • Συμμετείχε ως συντονιστής σε 2 Ευρωπαϊκά και 6 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα για Καινοτόμες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 • Έχει πλούσιο επιστημονικό έργο ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμων στους φορείς: ΕΛΟΤ, ΕΟΠΠΕΠ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΣΕΜ, ΤUV ΑUSTRIA HELLAS και DQS HELLAS.
 • Είναι συγγραφέας ενός Βιβλίου και 4 Τεχνικών Οδηγών Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, έχει 12 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
 • Είναι ενεργό μέλος 3 Ευρωπαϊκών και 4 Ελληνικών επιστημονικών οργανισμών.
 • Στάση ζωής και άποψη για τα κοινά, η ρήση περί αριστείας του Ηράκλειτου: «εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι».



 

θελουμε:

 • Προτεραιότητα σε δράσεις και έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα που  δημιουργούν αύξηση του τοπικού...

 • Προσέλκυση επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον & την αειφορία

 • Εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων

 • ένα Δήμο Πρότυπο

 • Ενημερωμένους και ενεργούς Πολίτες

 • Συμπαραστάτες στην Αναβάθμιση

 • Ανθρώπους με αξίες

 • Συμμέτοχους στην Ανάπτυξη

Ανεξαρτητη Αυτιδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης